THE END is een verzamelplaats van documententaires en films over het zelfgewilde levenseinde.
De site is een initiatief van de NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde.