Contact

Een documentaire over contact tussen arts en patiënt in de laatste levensfase.

Ruim een jaar geleden startten Kea Fogelberg (consulent palliatieve zorg) en Ron Visser (regisseur) met de opnames voor CONTACT, een documentaire die een bijzondere inkijk biedt in het proces van stervensbegeleiding. Maandenlang volgden zij huisarts Ruud in zijn begeleiding van een patiënte in de laatste levensfase.