Discussing Advance Directives

Een korte documentaire over het bespreken van wilsverklaringen. Twee verpleegkundigen en één dokter discussiëren over de misvattingen tussen medisch personeel en patiënten. Misvattingen over de interpretatie van wilsverklaringen, de status van een gemachtigde en niet/wel reanimeren.