EXIT – Le Droit de Mourir (The right to Die)

Volgens artikel 115 van het Zwitserse Wetboek van Strafrecht is “iemand die uit eigenbelang een ander tot zelfdoding overhaalt of daarbij helpt strafbaar.” De Zwitserse vrijwilligersorganisatie EXIT draaide deze redenering om. Want als er geen eigenbelang in het spel is, mag je iemand dus wel helpen bij een zelfgewilde beëindiging van het leven. Zo is Zwitserland het enige land ter wereld dat hulp bij zelfdoding toestaat. Bij EXIT zijn meer dan tienduizend leden aangesloten, variërend in de leeftijd van 21 tot 103 jaar. Marianne en Denise werken als vrijwilliger bij EXIT. Ze vinden dat ieder mens het recht heeft om op waardige wijze te sterven. De hulp die zij bieden beschouwen zij als de meest ultieme daad van menselijkheid. Ze bouwen een intieme band op met hun patiënten; ze troosten en stellen ze gerust. Uiteindelijk komt het moment waarop afscheid genomen moet worden. Als de dodelijke barbituraten worden ingeschonken en het glas tot op de bodem wordt leeggedronken.

Switzerland is the only country in the world where associations, such as EXIT, legally provide suicide assistance to people at the end of their lives. For over twentyfive years volunteers have accompanied sick and handicapped people towards a death of their choice that seems more dignified to them. In this documentary, these escorts and the people they accompany tackle death head-on. Not like a taboo or an unacceptable end, but like a release. In a society tending to control everything, they refer us back to this quintessential, intimate question: Is choosing our death not our ultimate freedom?