Goodbye my love

In deze docu-drama wordt de journalist Derek Humphry (gespeeld door Robert Lindsay) gevolgd, die zijn hele carrière heeft gestreden voor legalisatie van passieve en actieve euthanasie waarbij hij zich steeds gesteund wist door zijn echtgenote. Echter, wanneer zij geveld wordt door een ongeneeslijke ziekte, komen de idealen van het echtpaar in een wat ander daglicht te staan. Er wordt op een geheel eigenzinnige wijze naar het leven van Derek Humprhy gekeken. Positieve en met name negatieve aspecten worden uitgelicht. Vooral wanneer zijn echtgenote steeds verder verwijderd raakt van hun beweging de Hemlock Society.

Overigens heeft de echte Derek Humphrey zich gedistantieerd van deze docu-drama en verwijt de film van verscheidene fouten en over-simplificaties.Richard Signy