Last Rights: Facing end-of-life choices

Wie beslist er over het levenseinde? De patient, familie, doktor of de gezondheidszorg? Deze documentaire volgt de levenseinde keuzes van vier terminaal zieke mensen. De complexiteit van keuzes rondom het levenseinde worden toegelicht aan de hand van medische, politieke, religieuze en ethische kwesties.