Medeleven

De NVVE, Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, telt in februari 2012 129.000 leden (inmiddels 135.000 red.). Dagelijks melden zich ongeveer 60 nieuwe leden aan. Een team van vrijwilligers beantwoordt zo’n 30.000 telefonische (hulp)vragen per jaar. Vragen die niet telefonisch kunnen worden afgehandeld, worden doorgegeven aan de Ledenondersteuningsdienst van de NVVE. Zoals de vraag van meneer Jiskoot. Hij is 90 jaar en vindt zijn leven voltooid. Voor euthanasie of hulp bij zelfdoding door een arts komt hij niet in aanmerking. De enige manier waarop hij op een ‘menswaardige’ wijze een eind aan het leven kan maken, is door op slinkse wijze dodelijke medicijnen te verzamelen in het buitenland.

De documentaire ‘Medeleven’ toont voor het eerst een blik achter de schermen van de Ledenondersteuningsdienst van de NVVE.