When the Time Comes

In deze tv-film gaat het om kanker en het recht om te sterven voor de toestand ondraaglijk wordt. Liddy (Bonnie Bedelia) speelt een sterke rol als de jonge vrouw die te horen krijgt dat haar ziekte terminaal is. Ze vraagt eerst haar man Wes (Terry O’Quinn) om hulp bij haar zelfmoord. Deze weigert echter, waarna ze zich wendt tot een goede vriend (Brad Davis)