Whose Life Is It Anyway

De talentvolle kunstenaar Ken Harrison (Richard Dreyfuss) wordt het slachtoffer van een ernstig auto-ongeluk, als gevolg waarvan hij verlamd is. Het enige lichaamsdeel dat intact is, is zijn hoofd. Alles wat Harrison voortaan nog zal kunnen is horen, zien, ruiken, eten, praten, denken en huilen. Kens verzoek om te mogen sterven wordt door zijn behandelend arts Michael Emerson afgewezen, omdat inwilliging ervan zou indruisen tegen de ethiek en codes van zijn beroep. Hij raadt Ken aan om zijn verlamming te leren aanvaarden. In het ziekenhuis maakt Ken enkele vrienden die hem wel steunen in zijn wens om te sterven. Via de rechter probeert hij gedaan te krijgen dat aan zijn wens wordt voldaan.